NHÀ HÀNG QUÁNĂN

DANH SÁCH NHÀ HÀNG ĐƯỢC CẤP BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ DU KHÁCH

 image073 Nhà hàng Đức Hạnh

– Địa chỉ: Bãi tắm Nhật Lệ 2 – Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3821265/0934898789

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 150 khách

 image074 Nhà hàng Hạnh Ngân

– Địa chỉ: Bãi tắm Nhật Lệ 2 – Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3824588/0977231206

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 150 khách

 image075 Cơm Niêu Minh Phượng

– Địa chỉ: 13 Đường Phùng Hưng – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3829039/0983001501

– Đặc trưng: Cơm niêu, cá bống kho, bồ câu tần thuốc bắc và các món đặc sản rừng biển.

– Quy mô: 200 khách

 image076 Nhà hàng Phú Cường

– Địa chỉ: Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3810114/0935228870

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 400 khách

 image077 Nhà hàng Chang Chang

– Địa chỉ: Quốc lộ 1A – Lương Ninh – huyện Quảng Ninh

– Điện thoại: (052) 3820590/0977205360

– Website: www.changchangrestaurant.com

– Đặc trưng:

– Quy mô:

 image078 Chang chang quán

– Địa chỉ: 198 Trần Hưng Đạo – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3820590/0977205360

– Website: www.changchangrestaurant.com

– Đặc trưng: Cơm gia đình, thủy hải sản, các món dê.

– Quy mô: 300 khách

 image079 Luxe Palace

– Địa chỉ: 35 Trần Quang Khải – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3845959/0912773778

– Website: www.luxehotel.vn

– Đặc trưng: Chuyên tổ chức tiệc cưới, tiệc liên hoan, hội nghị, khách du lịch…

– Quy mô: 600 khách

 image080 Nhà hàng Tân Trường Xanh

– Địa chỉ: 36 Xuân Diệu – Nam Lý – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 6277702/0989928681

– Đặc trưng: Đặc sản rừng biển, phục vụ cơm du lịch, tổ chức tiệc cưới, sự kiện,…

– Quy mô: 2000 khách

 image081 Nhà hàng Quốc Dũng

– Địa chỉ: Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3810071/01694828888

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 500 khách

 image082 Nhà hàng Sơn Hạnh

– Địa chỉ: Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 32201733/0974747333

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 200 khách

 image083 Nhà hàng Đại Dương

– Địa chỉ: 72 Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3841885/0916942535

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 300 khách

 image084 Nhà hàng Đức Duyên

– Địa chỉ: Đường Trương Pháp kéo dài – xã Quang Phú – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3810042/0905503032

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 450 khách

 image085 Nhà hàng Tám Hiền

– Địa chỉ: Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3821472/0949522563

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 300 khách

 image086 Nhà hàng Phương Mận

– Địa chỉ: Bãi tắm Nhật Lệ 2 – Đường Trương Pháp – TP. Đồng Hới

– Điện thoại: (052) 3828968/01696490902

– Đặc trưng: Hải sản tươi sống.

– Quy mô: 150 khách